Korzyści

 

Wybór odpowiedniego źródła ciepła dla domu jednorodzinnego to najważniejsza decyzja dla przyszłości twojej rodziny.Zapewnienie komfortu cieplnego przy niskich kosztach eksploatacyjnych oraz zgodzie z naturą to niewątpliwe zalet pomp ciepła.

Oszczędności


Obraz,Plakat - Lit dziewczyna oszczędnościPompa ciepła gwarantuje najniższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

Jednak z punktu widzenia użytkownika pompy ciepła najistotniejszym parametrem do porównania technik grzewczych będzie analiza ekonomiczna. Na całkowite koszty roczne składają się koszty zużycia energii, koszty kapitałowe oraz koszty konserwacji (napraw i przeglądów). Porównanie całkowitych kosztów rocznych dla wybranego budynku jednorodzinnego wykonano w oparciu o wytyczne Związku Inżynierów Niemieckich VDI 2067. 
Analiza ekonomiczna wyraźnie wskazuje, że pompa ciepła jest najbardziej ekonomicznym urządzeniem spośród konwencjonalnych systemów grzewczych. Mimo że koszty inwestycyjne są wyższe, późniejsze koszty eksploatacji przechylają szalę na korzyść tych urządzeń. - cytat dr inż. Małgorzata Smuczyńska styczeń-maczec 2012 Przemysł Zarządzanie Środowisko 

 

Komfort
Praca pompy ciepła jest bezobsługowa i w pełni automatyczna  co daje nam więcej czasu wolnego i mniej trosk.W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, którego promieniowanie cieplne rozkłada się równomiernie dając wyższy komfort przebywania w pomieszczeniu oraz zapobiega zwiększonym  zawirowaniom powietrza i kurzu.


Środowisko
Podczas ogrzewania domu nie emitujemy do środowiska naturalnego żadnych szkodliwych zwiąków np.CO2(który jesy jednym z największych zagrożeń dla naszego klimatu).Przeciętny dom emituje w ciągu roku około 6000 kg CO2 przy ogrzewaniu olejowym i 4000 kg CO2 przy ogrzewaniu gazowym.Dzięki takim rozwiązaniom jak pompy ciepła przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego ponieważ 75% energi do ogrzewania naszego domu pochodzi z energi słonecznej i geotermalnej.Urządzenia te są wpełni uznane za korzystające z odnawialnych źródeł energi i wspierane przez Unie Europejską.Promowanie odnawialnych źródeł energi jest podstawą wielu aktów prawnych jak np.dyrektywa 2009/28/WE(RES), która obecnie jest inplikowana do polskiego prawa w formie ustawy OZE.

Inwestycja
Instalacja z pompą ciepła to pewna inwestycja.Zmiejszenie kosztów eksploatacji daje nam  pewny zysk z takiej inwestycji.Coroczne niższe rachunki w porównaniu z innymi systemami grzewczymi,to więcej pieniędzy w twoim portfelu.Dodatkowo instalacja tego typu podnosi wartość nieruchomości podczas sprzedaży.


Mając na uwadze powyższe korzyści wynikające z zastosowania pomp ciepła możemy być pewni trafności decyzji.Wybór ogrzewania za pomocą pompy ciepła to oszczędności,ochrona środowiska przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania- gwarancja dobrego samopoczucia teraz  i w przyszłości.