Strona Główna

Strona Główna  

Jesteśmy firmą zajmującą się wykonaniem kompletnej instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła (w tym odwierty). Specjalizacja w montażu pomp ciepła pozwala nam zbierać na bieżąco doświadczenia, dzięki czemu wyróżniamy się spośród firm instalacyjnych robiących „wszystko”. Nie korzystamy z firm podwykonawczych. Posiadamy brygadę przeszkolonych instalatorów ograniczając do minimum błędy wykonawcze.

Jesteśmy dystrybutorem polskich pomp ciepła HCT, które posiadają
5 lat gwarancji. Udzielamy 5-letniej gwarancji na instalację. Na życzenie klienta montujemy także pompy ciepła innych firm.

Gwarantujemy terminowość oraz wysoką jakość wykonywanych usług. Jesteśmy gotowi służyć radą, odpowiedzieć na pytania, przedstawić ofertę cenową oraz przeprowadzić oględziny terenowe. 

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

Odnawialne Źródła Energii stają się istotnym elementem rozwoju energetyki. Obecne zasoby surowców energetycznych stopniowo wyczerpują się. Alternatywa dla paliw kopalnianych sa odnawialne źródła energii, takie jak biogaz, siła wiatru, energia wody, ziemi czy propieniowanie. Pozyskiwanie energii z tych źródeł ma przyszłość, gdyz gwarantuje nie tylko stały dostę do energii elektrycznej i cieplnej ale również wpływa na ochronę środowisjka poprzez znaczna redukcję CO2 do atmosfery.

 

Energia słoneczna gromadzi się w ziemi, wodach gruntowych oraz w powietrzu. Można ją eksploatować za pomocą pomy ciepła i przez cały rok wykorzystywać do ogrzewania i podgrzewania wody. Zastosowanie pompy ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania i do podgrzwania ciepłej wody użytkowej nie wymaga budowy komina, co niesie za soba mniejszy koszt budowy stanu surowego. Pompa ciepła wykorzystuje w głównej mierze ciepło wody, gleby lub powietrza i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych  z budynku. Jest urzadzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej do obszaru o wyższej temperaturze. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej.

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w :

gospodarstwach domowych ( ogrzewanie domów oraz ciepłej wody urzytkowej)

hotelarstwie

ogrzewaniu basenów

budynkach użyteczności publiczne: szkoły, urzedy, biura

przetwórstwie spożywczym

klimatyzacja pomieszczeń

chłodnictwie

 

Zasada pracy pompy ciepła

 W wewnętrznym obwodzie pomy ciepła znajduje się czynnik chłodniczy, którym jest specjalna ciecz wrząca o temperaturze poniżej -10 . W wymienniku, do którego dostarczona jest energia cieplna niskotemperaturowa (np. woda o temperaturze +10 ), odbywa się parowanie czynnika chłodniczego. Podczas parowania z otoczenia pobierane jest ciepło. W tym przypadku ciecz parująvca ma np. -10  i w związku z tym pobiera ciepło od wody i tak ogrzana "ogrzana" para cieczy , mając już temperaturę +3 , jest zasysana przez elektrycznie napędzaną sprężarkę, w której nastepuje wzrost ciśnienia. Po opuszczeniu sprężarki  para ma ciśnienie około 20 bar, co jest równoznaczne z podniesieniem jej temperatury do około +70. Para o tej temperaturze oddaje ciepło w drugim wymienniku do wody obiegu grzewczego. Oddanie ciepła oznacza jednocześnie zamianę pary w ciecz, czyli jej skroplenie. Pierwszy z omawianych wymienników jest parownikiem, a drugi skraplaczem. Po skropleniu ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie następuje gwałtowny spadek ciśnienia i rozpylenie czynnika, który ponownie zaczyna parować i cykl w ten sposób się zamyka. pompa ciepła transportuje energię z otoczenia , jednocześnie zużywana jest energia elektryczna służąca do napędu sprężarki i pomp obiegowych.

Pompa ciepła może korzystać z trzech podstawowych rodzajów źródla ciepła:

powietrza

gruntu

wód gruntowych

Najwyższe sprawności uzyskują pompy ciepła pobierające ciepło z wody lub gruntu. Rzeczywisty współczynnik efektywności pompy ciepła dla różnych warunków kształtuje się w przedziale 4-5, co oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej możemy uzyskać 4-5 kWh energii cieplnej. Stosunek energii włożonej w postaci napędu sprężarki do energiiodzyskanej w górnym źródle ciepła wnosi od 1 do 4-5 kWh.Urządzenie ma sprawność koło 400 %.